“COBEX” AND “JUGOTEHNA”

Kompanije „Cobex” d.o.o. Beograd i „Jugotehna Export-Import” d.o.o. Beograd su članice „Alco group” koje posluju preko 50 godina, sa dobrom reputacijom u uvozu i izvozu i posebnim položajem na tržištu.

Glavna uloga „Cobexa” i „Jugotehne” je da obezbede najkvalitetnije sirovine, opremu i rezervne delove za proizvodnju svim članicama „Alco group” po najpovoljnijim uslovima, kao i da okupe proizvođače oko sebe i nametnu se kao jedni od najozbiljnijih dobavljača u prehrambenoj industriji Srbije.