NEXT

Tipoplastika

“Tipoplastika” iz Gornjeg Milanovca osnovana je 1959. godine, a postala je članica „Аlco group” 2003.

Kompanija proizvodi fleksibilne ambalaže za pakovanje prehrambenih i neprehrambenih proizvoda već više od 50 godina.

Fabrika ima definisan tehničko tehnološki proces:

-pravljenje formi za flekso i duboku štampu, proizvodnja štamparskih bakarnih valjaka, graviranje i digitalna izrada štamparskih formi za flekso štampu

- flekso štampa do 8 boja i duboka štampa do 10 boja

- laminirajuća oprema sa i bez rastvora

-oprema za nanošenje hladnog lepka pomoću koga se postiže lako otvaranje i zatvaranje proizvoda i voskiranje

- oprema za sečenje

-najnovija automatska oprema za pranje i čišćenje štamparske opreme

Instalirani su namoderniji sistemi za preradu otpadnih voda i laboratorija vrši ispitivanje svih ulaznih i izlaznih sirovina. Ustanovljeni su i sistemi za menadžment kvaliteta i zaštitu životne sredine, na osnocu procesa upravljanja koje zahtevaju standardi srps iso 9001:2008 i srps iso 14001:2005.”

WWW