NEXT

Hissar

Kompanija “HISSAR” Prokuplje akcionarsko društvo za proizvodnju konditorskih proizvoda, kandiranog voća i proizvoda od voća i povrća, ima tradiciju dužu od 60 godina.

Začeci preduzeća datiraju iz davne 1946. kada je osnovana stanica za preradu voća i povrća, sušenje voća, izradu voćnog marka i kuvanje paradajza. Od tada je više puta proširila svoju delatnost dodajući nove linije za proizvodnju bombona, ratluka i čokolade. 1965. godine osnovano je novo preduzeće za proizvodnju kandita, čokolada i bombona pod nazivom “Inka”, čije ime i danas nosi jedna linija Hissarovih proizvoda.

Pod imenom “Hissar” prvi put se pojavljuje 1985. godine., dok ime Kompanija “Hissar” akcionarsko društvo za proizvodnju konditorskih proizvoda, kandiranog voća i proizvoda od voća i povrća nosi od juna 2000. godine do danas. Oktobra 2006. izvršena je vlasnička transformacija i većinski vlasnik paketa akcija postaje Pionir d.o.o. Beograd.

Ono što danas odlikuje “Hissar” je bogat asortiman proizvoda kao rezultat višegodišnjeg rada i iskustva zaposlenih, savremeni pristupi u organizaciji rada i poslovanja, primena novih tehnologija, izmene u vizuelnom identitetu i pakovanju proizvoda.

Proizvodi “Hissara” plasiraju se kako na domaćem tako i na inostranom tržištu i beleže stalni rast prodaje.

WWW